Activitats

-

Universitat de Girona, Facultat de Lletres, Sala de Graus

Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG), Narpan, Projecte «Cultura escrita cortés en la Corona de Aragón: materialidad, transmisión y recepción» (UdG), Projecte MiMus (UB)

Autour du programme de recherche (ERC) MiMus - loculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia

Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle D30

Conferència d'Anna Alberni, "La base de dades MiMus: primers resultats i perspectives de recerca"

Universitat de Barcelona, Edifici Josep Carner, Sala de professors

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General - Universitat de Barcelona

Seminari MiMus sobre documentació d'arxiu

Universitat de Barcelona, Edifici Josep Carner, Sala de professors

Projecte MiMus - Ministrers i música a la Corona d’Aragó medieval

Conferència d'Anna Alberni, "Ministrers i música a la Corona d’Aragó medieval: estampes d’un corpus de documents"

Castelló d'Empúries, Convent de Sant Agustí, a les 18 h

So de lonh - Ajuntament de Castelló d'Empúries

Seminari MiMus sobre organologia medieval

Universitat de Barcelona, Edifici Josep Carner, Sala de professors

Projecte MiMus - Ministrers i música a la Corona d’Aragó medieval

Primer seminari MiMus

Universitat de Barcelona

Projecte MiMus - Ministrers i música a la Corona d’Aragó medieval

-

Faculty of Music, University of Oxford (UK)

MALMECC ERC Project

-

Universitat de Barcelona

Associació Hispànica de Literatura Medieval - Universitat de Barcelona

Conferència de Stefano Maria Cingolani, "L'experiència musical del rei Alfons el Magnànim"

Monestir de Poblet