A l’edat mitjana, la poesia, el cant i la dansa eren activitats que es difonien sobretot en l’àmbit cortesà, promogudes per la noblesa i la reialesa. Gràcies a això, els registres de pagaments i cartes reials conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) contenen una gran quantitat de dades sobre la presència i els moviments de joglars i ministrers, sobre el seu estatus social com a professionals de l’entreteniment a la cort i sobre la seva participació en esdeveniments públics o privats lligats a la corona.

Què ens diuen els documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó sobre els músics i joglars de les corts catalanes medievals? Per tal de respondre aquesta pregunta, el projecte MiMus ha editat i analitzat un extens corpus de documents sobre els artistes que van participar en la vida musical de les corts dels reis del Casal de Barcelona des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV. Les característiques i les dimensions d’aquest corpus en fan un fons capaç de donar resposta a algunes de les preguntes que els estudiosos s’han fet sobre la producció de música i poesia a l’edat mitjana, sobre la seva interpretació i difusió, i sobre la funció que hauria pogut tenir en el sistema de valors de les corts medievals.

Projecte
Ioculator seu mimus. Performing Music and Poetry in medieval Iberia (MiMus)
Convocatòria ERC
Horizon 2020, Consolidator Grant 2017, Grant Agreement n. 772762
IP
Anna Alberni
Seu del projecte
Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Institucions associades
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
University of Exeter
Opera del VocaboIario Italiano (Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Fundació Bosch i Gimpera
Durada
1 setembre 2018 - 31 agost 2024